تازه های فرهنگ و هنر 

صنعت قالیبافی امروز

    به اعتقاد صاحبنظران قالی ایرانی دارای سه ویژگی بارز و برجسته بوده و هست: – استفاده از پشم مرغوب و مناسببه صورت خامه در بافت قالی – طرح های بدیع، زیبا و استثنایی – رنگهای دلپذیری که حاصل رنگرزی خامه یا ابریشم با مواد طبیعی بویژه مواد رنگزای گیاهی است. بخش قابل توجهی از تولید سالانه قالی را قالی های حداکثر با رجشمار۳۵ تشکیل می دهند که نه تنها دربازار داخلی بلکه در بازارها بین المللی نیز خواستاران فراوان دارد و تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد…

خواندن بیشتر